กรณี POP-UP 
กิจกรรมเครดิตฟรี ไม่ขึ้น

1.ถ้า POP-UP ไม่ขึ้น จะต้องรอจนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทำกิจกรรมครั้งล่าสุด

2.ถ้ารอแล้ว POP-UP ไม่ขึ้น ให้ลูกค้ากด รีเฟรชหน้า ( F5 ) จะมี POP-UP เด้งขึ้นมา

3.กรณีที่ทำทุกอย่างแล้ว POP-UP ไม่ขึ้น ให้ทำการล้างแคส คลิกลิ้งค์ได้ทันที >>>